ЗМІСТ

Відповідно до Статуту САУ регіональні відділення Спілки (місцеві осередки) керуються у своїй діяльності власним Положенням, що приймається відповідно до Типового положення та затверджується Правлінням Спілки. Відділення Спілки реєструється у порядку, встановленому законодавством

 • Вінницьке обласне відділенняOpen or Close

  Вінницьке обласне відділення


  Голова відділення — Терещенко Ольга Василівна
  (0432) 32 55 01; 32 55 20
  21100, м. Вінниця, вул. Соборна, б. 53
  Заступник голови відділення — Воронцова Ольга Валентинівна
  Заступник голови відділення — Габрук Микола Антонович


  У 1991 р. було сформовано Вінницьке обласне відділення САУ і обрано головою Хіміча В.М., який роком раніше — у 1990 р. — увійшов до першого складу Правління Спілки, обраного Установчим з'їздом.

  До ініціативної групи зі створення Спілки адвокатів України (1989) увійшов голова президії колегії адвокатів області адв. Рубаник.

  Від Вінниччини протягом тривалого часу членом Правління САУ був В.Мультян, генератор цікавих ідей, відомий адвокат, Заслужений юрист України, член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. Він доклав чимало зусиль до висунення Спілкою законодавчих ініціатив, розробки методичних питань, організації навчальних семінарів. Указом Президента України В.Мультян нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ступеня». Владлен Мультян в одному з інтерв'ю підкреслив:

  «именно отделения Союза на местах играют огромную роль в объединении адвокатов, в их представительстве перед иными органами и организациями, защите их интересов и отстаивании адвокатских гарантий... Адвокатура в будущем — это единая организация путем создания Национальной Палаты Адвокатов».

  Адвокати Вінницького відділення САУ неодноразово нагороджувалися відзнаками Спілки адвокатів України.

 • Волинське обласне відділенняOpen or Close

  Волинське обласне відділення


  Голова відділення — Ковальов Сергій В'ячеславович
  (03322) 2 31 03
  43025, м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, б. 35
  Заступник голови відділення — Таргоній Валерій Олександрович
  (03322) 2 55 93


  Одним з перших в листопаді 1990 р. було сформовано Волинське обласне відділення (голова Олійник О.Л.).

  Членом Правління САУ, віце-президентом САУ з 1997 р. був С.Ф.Сафулько, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. Як член законопроектної комісії САУ брав участь у розробці проекту Закону України «Про адвокатуру», Правил адвокатської етики. За поданням Спілки адвокатів України йому було присвоєно почесне звання Заслужений юрист України та нагорода — Орден «За заслуги» ІІІ ступеня. В 1990 р. на зборах членів Волинської обласної колегії адвокатів з приводу створення відділення САУ С.Ф.Сафулько стверджував: «Спілка нам необхідна, адвокати повинні бути об'єднаними». Припинив членство у САУ в 2004 р.

  Член Ради САУ, голова відділення САУ Ковальов Сергій В'ячеславович бере активну участь у заходах САУ, зокрема, у перших семінарах за розпочатою Спілкою за підтримки Ради Європи навчальною програмою з ознайомлення адвокатів із застосуванням Конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод (1998) у круглих столах, науково-практичних конференціях, наприклад, «Адвокатура України: європейський вимір» (2006), круглих столах з проблем адвокатури (2007).

  Адвокат Сорокопут М.О. — заступник голови комісії з міжнародних зв'язків, член Ради САУ (з 2007 р.).

  У 2008 р. члени відділення обговорили законопроект «Про адвокатуру», напрацьований робочою групою, створеною ВККА, до складу якої входили члени САУ. В зборах взяв участь віце-президент САУ П.Луцюк.

  У січні 2009 р. голова Волинського відділення САУ С.Ковальов та члени САУ взяли участь у Першому Всеукраїнському конкурсі колядок серед адвокатських колективів, ідею якого запропонував і взяв активну участь в організації конкурсу віце-президент САУ Павло Луцюк.

 • Дніпропетровське обласне відділенняOpen or Close

  Дніпропетровське обласне відділення


  Голова відділення — Большаков Євген Володимирович
  (0562) 42 21 12
  49000, м. Дніпропетровськ, пр-т Пушкіна, б. 35/1
  Заступник голови відділення — Верба Оксана Миколаївна


  До першого складу Правління САУ, яке було обрано Установчим З'їздом Спілки адвокатів України (1990), від Дніпропетровщини увійшов С.С.Мхитарян.

  Відділення САУ тривалий час очолював Микола Іванович Верба, котрий неодноразово обирався до складу КДКА від відділення САУ.

  Члени САУ неодноразово гостинно зустрічали на Дніпропетровщині колег-адвокатів з інших регіонів, суддів Верховного Суду України, вчених-юристів на практичних семінарах. Одними з перших вони дискутували з представниками Головної податкової адміністрації на конференції у Дніпропетровську, де розглядалися актуальні питання адвокатської діяльності, а також оподаткування адвокатури. Голова відділення п. Верба неодноразово обирався членами відділення САУ до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

  Спілка адвокатів утворила Дніпропетровське відділення Консультативного бюро САУ з прав людини, адвокати якого – члени Спілки – відвідували чисельні тренінги, що їх проводила Спілка адвокатів сумісно з Радою Європи, а тепер успішно виконують складну роботу з консультування громадян щодо звернення до Європейського суду з прав людини. Одним із членів Дніпропетровської філії бюро Ю.Федорчуком успішно проведено справи в Європейському Суді. Ю.Федорчук, член Правління і Ради САУ, очолює комісію САУ у зв'язках з органами влади та місцевого самоврядування.

 • Донецьке обласне відділенняOpen or Close

  Донецьке обласне відділення


  Голова відділення —
  (0622) 90 35 65
  83055, м. Донецьк, вул. Постишева, б. 118
  Заступник голови відділення — Лук'янчикова Ірина Миколаївна


  Донецьке відділення САУ продемонструвало неабияку стійкість до зовнішніх деструктивних тенденцій, спрямованих на руйнацію САУ, і стало у 2006 р. колективним членом разом із Маріупольською колегією адвокатів.

  У відділенні САУ неодноразово проводилися семінари для адвокатів. Донеччани гостинно зустріли колег у Слав'янську, де на базі відділення САУ була організована одна з вересневих міжрегіональних конференцій (2006), проводили семінар з професійної етики сумісно зі Львівськими адвокатами, навчальні семінари для адвокатів (2006—2007), зокрема, семінар з застосування цивільного законодавства, який проводився у межах сумісної програми Уряду Нідерландів, Судівських студій, Академії адвокатури України за організаційного сприяння Спілки адвокатів України, члени відділення взяли участь у круглих столах з проблем адвокатури, зоарема проведеному САУ в Одесі (2007).

  Значну роботу проводять віце-президент САУ Заслужений юрист України Башенко С.В. — голова Донецької колегії адвокатів, член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури; члени Ради і Правління САУ Бойкова Л.В. — голова комісії по зв'язках з органами адвокатського самоврядування, Курильчук І.Г. — голова комісії з господарської діяльності, Лук'янчикова І.М. — голова комісії з міжнародних програм обмінів, Морозова Т.І. — голова молодіжної комісії.

 • Житомирське обласне відділенняOpen or Close

  Житомирське обласне відділення


  Голова відділення — Вівалькевич Віталій Петрович
  (0412) 34 45 41
  10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, б. 28


  На Житомирщині багато років цементував відділення Спілки адвокатів Микола Васинчук, декілька останніх років естафету прийняв В.П.Бівалькевич, член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

 • Закарпатське обласне відділенняOpen or Close

  Закарпатське обласне відділення


  Голова відділення — Немеш Петро Федорович
  (0312) 61 54 48


  На Закарпатті об'єднала адвокатів у Спілку Тетяна Логойда, котра зорганізувала наприкінці 90-х років в одному з перших відділень САУ (головою якого пані Логойда була довгий час) семінар сумісно з Американською асоціацією адвокатів (АВА), низку практичних конференцій, брала активну участь у роботі Правління САУ і заходах Спілки.

  З 2007 р. відділення САУ очолив П.Ф.Немеш - член Ради САУ. Згодом Закарпатське відділення суттєво поповнилося молоддю. Щиру зацікавленість виявили молоді закарпатські адвокати, приїхавши до Київського офісу САУ, де ознайомилися з обговорюваними на вересневих конференціях проблемами адвокатури і запропонованими Спілкою шляхами їх вирішення. Попередній Голова відділення САУ Бедь В.В. був обраний за квотою відділення Спілки до КДКА, головою Закарпатської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а від неї - членом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. Втім, він згодом став членом Асоціації правників України, вийшов з членства у САУ і створив альтернативну громадську організацію адвокатів - Асоціацію адвокатів України (2006 р.).

  З 2007 р. членом Правління і Ради САУ, головою комісії з професійної майстерності стала Заслужений юрист України Павличенко О.В., голова Закарпатської асоціації адвокатів, голова Закарпатської КДКА, член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

 • Запорізьке обласне відділенняOpen or Close

  Запорізьке обласне відділення


  Голова відділення — Сосніна Лора Іванівна
  (0612) 57 07 77; 12 81 90
  69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, б. 68-А
  Заступник голови — Коваль Наталія Петрівна


  Запорізьке обласне відділення було сформовано одним з перших — в листопаді 1990 р.

 • Івано-Франківське обласне відділенняOpen or Close

  Івано-Франківське обласне відділення


  Голова відділення — Натуркач Віталій Ярославович
  (0342) 54-07-08
  76000, м. Івано-Франківськ, вул. Старозамкова, 2
  e-mail: naturkach[-at-]gmail.com; naturkach[-at-]facebook.com
  Заступник голови — Милитчук Михайло Дмитрович


  Івано-Франківське обласне відділення було сформовано у 1991 р. Члени САУ з Івано-Франківщини займали активну позицію у вирішенні внутрішніх питань САУ та адвокатури в цілому, нагороджувалися почесними грамотами САУ, брали участь у засіданні Київського адвокатського клубу і у дискусіях, що точилися стосовно реформи адвокатури. До 2011 року головою відділення був М. Милитчук, член Ради САУ, який став особливо відомим після захисту інтересів адвокатів у найвищих судових інстанціях та відстояв право адвокатів на єдиний податок. У 2011 році рішенням загальних зборів відділення САУ головою обрано молодого ініціативного адвоката Віталія Натуркача, завідувача Івано-Франківської міської юридичної консультації, члена Івано-Франківської обласної колегії адвокатів.

  Він є членом обласної конкурсної комісії з відбору адвокатів для безоплатної правової допомоги при Головному управлінню юстиції в Івано-Франківській області, членом обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти при Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Адвокатську практику поєднує з науково-педагогічною роботою у ВНЗ Івано-Франківська. Автор низки наукових публікацій з проблем юридичної освіти.

  За його організації Івано-Франківське відділення неодноразово приймало адвокатів з різних регіонів для участі у заходах з підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи. Разом з Академією адвокатури України створено Західний регіональний центр підвищення кваліфікації адвокатів, який спільно з Радою адвокатів Івано-Франківської області систематично організовує заходи з підвищення кваліфікації адвокатів регіону.

 • Київське міське відділенняOpen or Close

  Київське міське відділення


  Голова відділення — Піх Ірина Борисівна
  Заступник голови — Ковалевська Катерина Миколаївна
  Заступник голови — Іванов Ігор Олександрович
  (044) 212 11 13; Факс (044) 212 02 73
  04053, м. Київ, вул. Артема, б. 10


  У 1993 р. столичні адвокати вступали у Спілку окремими консультаціями. Так, на зборах адвокатів Шевченківської ЮК м. Києва 31 березня 1993 р. виступаючі підкреслювали, що в усіх областях діють відділення Спілки адвокатів України, однак з вини президії Київської міської колегії адвокатів ніяка робота не проводиться. Адвокати пропонували вступити в Спілку колективним членом. Врешті створили відділення САУ, головою обрали адвоката Левкова С.А., завідувача Шевченківською юридичною консультацією. Аналогічні збори відбулися у Мінській та Старокиївській ЮК № 1, де адвокати говорили про те, що народний депутат С.Головатий та заступник голови Спілки юристів В.Сумін, голова президії Київської міської колегії адвокатів В.Кальний у лютому підписали проект постанови про створення Асоціації юристів. Як зазначили адвокати, стала зрозумілою причина, з якої у місті Києві протягом декількох років не створювалося відділення Спілки адвокатів. Найвідоміші в Україні київські адвокати Васютинська С.Я., Горер Ф.С., Каган С.Б., Кореневський Б.Ю. підтримали пропозицію створення відділення САУ і вступу всім складом юрконсультації до Спілки.

  Відділення САУ в м. Києві багато років поспіль очолював С.А. Левков. Відомий київський адвокат, член Спілки адвокатів України Гінзбург Г.М. до останнього дня свого життя сприяв Спілці адвокатів у її діяльності. Він був удостоєний введеній вперше в Україні нагороді Золотий знак пошани у номінації «ІМЕНА» професійного конкурсу «Адвокатура-2006» з внесенням його ім'я до Золотої книги адвокатури України.

  Член САУ Рафальська І.В. (Київське міське відділення) обрана нещодавно членами відділення САУ до КДКА, а також членом ВККА. За дорученням З'їзду адвокатів України, що відбувся у 2006 р. в Києві, вона очолювала комісію з розробки змін і доповнень до Закону «Про адвокатуру».

  Члени відділення САУ беруть участь у міжнародних заходах Спілки, тренінгах і семінарах. Адвокати Бузаджи В.М., Гончаренко С.В., Жуковська О.Л. сприяли створенню Консультативного бюро САУ з захисту прав людини. Взяли участь як викладачі у 3-х річній навчальній програмі для адвокатів з застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка здійснювалася Спілкою за сприяння Ради Європи, проходили стажування в Європейському суді з прав людини, надавали адвокатам консультативну допомогу щодо звернення до Європейського Суду. Вони брали участь і вигравали справи в Європейському Суді.

  Велику за обсягом роботу провели члени Київського міського відділення САУ у роботі над законопроектами про адвокатуру (Жуковська О.Л., тоді віце-президент САУ, Гончаренко С.В., тоді голова законопроектної комісії САУ, Юзькова Т.Л., тоді член Правління САУ, Рафальська І.В., голова Київської міської КДКА). Неодноразово брали участь у заходах зі святкування Дня адвокатури, зокрема, напередодні професійного свята адвокатів за ініціативою Правління САУ надавали безоплатну правову допомогу населенню, брали участь у наукових конференціях, тренінгах, семінарах, круглих столах, презентаціях, що проводилися САУ, міністерствами і відомствами, у парламентських читаннях, з народними депутатами, в спеціальних комісіях тощо.

 • Київське обласне відділенняOpen or Close

  Київське обласне відділення


  Голова відділення — Бойко Петро Анатолійович
  (044) 536 02 02; 536 02 68; 536 02 69
  03152, вул. Антоновича, 140, кв. 47
  Заступники голови:
  Мартишенко Т.О., Сухомяткін К.М., Павленко Г.М.
  Члени Президії:
  Олкова Т.О., Кучинська О.А., Махонько К.М., Демидюк О.Б., Садиков І.Н.


  Київська обласна колегія адвокатів підтримала у 1989 р. пропозицію щодо створення Спілки адвокатів України. У засіданні Вченої Ради Київського громадського науково-дослідного інституту адвокатури, де вперше була обговорена ініціатива директора цього Інституту Варфоломеєвої Т.В. та голови Київської обласної колегії адвокатів Ковбасинської Г.В. про створення незалежної громадської організації адвокатів України взяли участь київські адвокати. Ініціативну групу зі створення САУ очолив адвокат Костюк В.М., а співголовою до Оргкомітету з підготовки Установчого з'їзду адвокатів увійшов від Київської області адвокат Білоусов.

  Тривалий час Київське обласне відділення САУ очолювала Ковбасинська Г.В., яка була делегатом Установчого з'їзду Спілки адвокатів України (1990) і наступних п'яти з'їздів САУ. Неодноразово обиралася членом Правління САУ, з 2007 р. — член Ради САУ. У 1995 р. була обрана головою Київського адвокатського клубу. З 1993 р. — голова КДКА, голова атестаційної палати КДКА; з 1994 р. — член ВККА, секретар ВККА. За рекомендацією САУ нагороджена почесним званням Заслужений юрист України та орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

  Наразі обласне відділення очолює П.А.Бойко — віце-президент САУ: у 2005 р. колеги обрали його головою КДКА, віце-президентом САУ на другий термін. Він проводить постійну роботу з підвищення кваліфікації адвокатів, готував відгуки на рішення Конституційного суду, які неодноразово подавалися Спілкою, виступав на міжнародних конференціях разом із членами відділення, бере участь у телепередачах з питань застосування законодавства, реформи адвокатури. За рекомендацією САУ нагороджений почесним званням Заслужений юрист України (2007).

  Член САУ Кіккас В.Е., заступник голови відділення САУ, очолив відкрите у Білій Церкві Бюро з надання безоплатної правової допомоги, що створюються в межах пілотного проекту, виконуваного Міжнародним Фондом «Відродження». Відвідав у 2007 р. Великобританію у складі делегації, яка вивчала досвід організації безоплатної правової допомоги в цій країні, взяв участь в обміні досвідом з хмельницькими колегами в організації роботи експериментального офісу з надання безоплатної правової допомоги.

  Ваннікова А.І. — член Ради САУ, член Київської обласної КДКА, президент Столичної колегії адвокатів. Бере активну участь як представник САУ в заходах Ради з координації реформи безоплатної правової допомоги при Міністерстві юстиції. В грудні 2007 р. виступила з доповіддю про стан безоплатної правової допомоги на конференції «Формування системи безоплатної правової допомоги в Україні: перші результати та подальші кроки», організаторами якої були Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Міжнародний фонд «Відродження», «Фонд Віктора Пінчука — соціальна ініціатива» та Правова Ініціатива Відкритого Суспільства. На засіданні Ради САУ та Круглому столі САУ, які проходили в м. Одеса (2007) віце-президент Бойко П.А. і член Ради САУ Ваннікова А.І. висловили пропозиції з вдосконалення законодавства про адвокатуру.

  Бірюкова А.М., к.ю.н. — член Ради САУ, очолювала до 2007 р. комісію САУ з історії адвокатури; член Київської обласної КДКА. Співзасновник Київського адвокатського клубу та Асоціації процесуалістів України. Заслужений юрист України.

  Захарова О.С., к.ю.н. — член Ради і Правління САУ, голова комісії САУ. У 2006-2007 рр. взяла участь майже у 20 семінарах для адвокатів, що проходили в різних регіонах України в межах українсько-нідерландської програми «МАТРА». Організує круглі столи, семінари, конференції. У грудні 2007 р. за її активної участі відбулася міжнародна наукова конференція «Верховенство права в адвокатській діяльності», перша з цієї тематики в Україні, проведена Академією адвокатури України та Спілкою адвокатів України, а також круглий стіл «Проблеми адвокатського самоврядування».

  Члени Ради САУ і Правління САУ:

  Бойко П.А. — віце-президент САУ

  Сухомяткін Н.М. — заступник голови законопроектної комісії

  Захарова О.С. — голова комісії зі сприяння науковим дослідженням та підвищенню кваліфікації

  Бузаджи К.М. — директор Консультативного бюро з прав людини

  Члени Ради САУ:

  Бірюкова А.М., Ваннікова А.І., Ковбасинська Г.В., Кіккас В.Е.

  Члени відділення у 2009 р. брали участь у дистанційних відео-семінарах, які проводила САУ та Академія адвокатури України, у Першому Всеукраїнському Конгресі жінок-адвокатів (Ялта), член Ради САУ Ковбасинська Г.В. була обрана головою Оргкомітету цього Конгресу і провела значну роботу для його проведення. У щорічних професійних заходах в Одесі «Адвокатські дискусії» взяли члени САУ П.Бойко, Т.Мартишенко, Ж.Гусейнова, Т.Олкова, А.Бірюкова, О.Захарова, Т.Варфоломеєва, А.Ваннікова та інші. Республіканську Школу молодого адвоката, що відбулася в Одесі, відвідала О.Кучинська, А.Пархоменко.

  Члени САУ Ковбасинська Г.В., Бірюкова А.М., Ваннікова А.М. перебували у Норвегії, де, зокрема, відвідали Палату адвокатів Норвегії.

  Члени САУ взяли участь в урочистостях, присвячених Дню юриста, Дню адвоката, групі адвокатів вручено дипломи САУ за значний внесок у діяльність Спілки.

  Член Київського обласного відділення САУ Варфоломеєва Т.В. 11.12.2009 р. нагороджена відзнакою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «За захист прав людини», а у 2008 р. їй присвоєно звання «Почесний адвокат Росії».

  До Дня адвокатури вручено нагороди членам відділення САУ.

  16 січня 2010 р. відбулися звітно-виборні збори в Київському обласному відділенні Спілки адвокатів України. Головою відділення обрано Бойка П.А., віце-президента САУ, члена КДКА Київської області. Заступниками голови — членів Ради САУ Мартишенко Т.О. та Сухомяткіна К.М., Павленко Г.М. До складу Президії обрані: Олкова Т.О., Кучинська О.А., Махонько К.М., Демидюк О.Б., Садиков І.Н. Ревізійна комісія: Березинець В.В., Андрійко О., Грязнова Л.М. Від САУ до атестаційної палати КДКА обрано Гречківського П.М., до дисциплінарної палати — Лісниченко Є.С.

 • Кіровоградське обласне відділенняOpen or Close

  Кіровоградське обласне відділення


  Голова відділення — Пільгуй Микола Олексійович
  (0522) 24 44 50
  25006, м. Кіровоград, вул. Леніна, 69
  поштова адреса — Головпоштамт, а/с 5/25
  Заступник голови — Ромаданова Галина Григорівна
  (0522) 22 79 15; 27 05 83
  Заступник голови — Замедянська Наталія Михайлівна
  (0522) 24 44 87


  Одним з перших в листопаді 1990 р. було сформовано Кіровоградське відділення (тоді головою став Галушко Ю.Я.). Кіровоградське відділення САУ разом з колегією адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури видає інформаційний бюлетень. Голова відділення САУ Н. Пільгуй, а також член Ради САУ Г. Ромаданова активно сприяють обміну досвідом між адвокатами, інформують про події в адвокатурі тощо. На базі відділення неодноразово проводилися навчальні семінари за сприяння Академії адвокатури України.

 • Кримське відділенняOpen or Close

  Кримське відділення


  Голова відділення — Канчі Олена Андріївна
  (0652) 27 23 04, 27 60 04
  95034, м. Сімферополь, вул. К.Маркса, б. 17


  Чимало корисного для адвокатів України зробило відділення САУ у АР Крим, особливо в період головування Зубарєва В.В. в комісії із захисту професійних прав адвокатів. Комісія неодноразово готувала узагальнення з приводу порушення професійних прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності, зверталась у конкретних ситуаціях переслідування адвокатів за захистом їх прав тощо.

  Кримчани гостинно приймали у себе і на гідному рівні організовували всеукраїнські та міжнародні конференції, що проводились САУ або за її співучасті. Наприклад, нарада адвокатів з чотирьох країн - України, Росії, Бєларусі, Казахстану щодо обговорення організаційних засад адвокатської діяльності; конференція "Реформування адвокатури України та система надання безоплатної правової допомоги", проведена Мін'юстом, спілкою адвокатів України, кримською колегією адвокатів за сприяння фонду "Відродження" та програми Американської асоціації адвокатів/Центрально-Європейської та Євразійської правової ініціативи, де був презентований законопроект "Про адвокатуру", підготовлений створеною Міністром юстиції комісією, до якої входили члени Спілки адвокатів України і Асоціації правників України, інших організацій.

 • Луганське обласне відділенняOpen or Close

  Луганське обласне відділення


  Голова відділення — Коворотний Віктор Іванович
  (0642) 52 00 29; 49 64 59
  91000, м. Луганськ, вул. К.Маркса, б. 35
  Заступник голови — Соколова Ольга Володимирівна


  На базі Луганського відділення САУ проводилися семінари, спілчани Луганщини відвідують заходи Спілки в інших регіонах, беруть участь в законотворчій роботі Спілки. Один з незмінних членів Ради правління САУ, очолювавший багато років відділення Спілки — В.І.Коворотний, Заслужений юрист України, стояв у витоків Спілки адвокатів України, нещодавно спілчани його знову обрали членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а на VІ звітно-виборному з'їзді САУ він обраний віце-президентом Спілки адвокатів України.

 • Львівське обласне відділенняOpen or Close

  Львівське обласне відділення


  Голова відділення — Стрепко Любомир Володимирович
  (0322) 74 33 42
  79013, м. Львів, вул. С.Бандери, б. 5
  Заступник голови — Колотій Юрій Якович


  Відомому Львівському адвокату З.М.Багринівському, котрий виступав з доповіддю на установчому з'їзді САУ і сприяв проведенню важливих заходів САУ, присвячено один із стендів Музею історії адвокатури Академії адвокатури України.

  Пригадуємо з яким завзяттям ставився до діяльності у Спілці Львівський адвокат Ярослав Онишко - один з найактивніших спілчан, який своїм гумором, доброзичливістю об'єднував таких різних з усіх куточків України адвокатів. Це він на початку 90-х років дарував жінкам-спілчанкам жовто-блакитні букетики квітів і такий же величезний торт. Принципово і послідовно він обстоював необхідність об'єднання адвокатів України у Національну палату адвокатів.

 • Миколаївське обласне відділенняOpen or Close

  Миколаївське обласне відділення


  Голова відділення — Олійник Олександр Петрович
  (0512) 35 34 58; 35 15 10
  54000, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, б. 55


   

 • Одеське обласне відділенняOpen or Close

  Одеське обласне відділення


  Голова відділення —  
  (0482) 22 30 75
  65026, м. Одеса, вул. Грецька, б. 25
  Заступник голови — Маслов Володимир Григорович
  (0482) 25 53 88


  Одеське відділення було сформовано у 1991 році. Його очолив Борис Миколайович Коваленко.

  У той час йшли процеси реформування адвокатури «знизу», створення адвокатських структур нового, не-радянського типу. Перша юридична консультація («Полонський і Партнери») в рамках колегії адвокатів з'явилася в Одесі (1990), в Київській області відкрилася паралельна з існуючою колегія адвокатів тощо. Адвокатська спільнота прагнула професійної свободи і в той же час об'єднання на республіканському рівні для посилення незалежності адвокатури і забезпечення професійної захищеності. Одеське відділення САУ було дуже активне впродовж років у принциповому обстоюванні демократичних засад організації і діяльності адвокатури, подавало чисельні пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про адвокатуру»; члени відділення порушили питання про необхідність вироблення Спілкою правил адвокатської етики і плідно працювали над їх створенням. Голова президії Одеської колегії адвокатів Б. Коваленко, віце-президент САУ Й. Бронз, член комісії САУ з професійної етики Ю. Полонський, заступник голови законопроектної комісії САУ М. Тулякова, голова ревізійної комісії Н. Рудницька, член Ради САУ В. Маслов, С. Ємець, А. Чабаненко, та інші члени САУ знайшли друзів серед колег по всій Україні завдяки участі у Спілці адвокатів України. Їх внесок у розвиток української адвокатури є дуже вагомим.

  Двічі, у 2001 та 2006 рр. в Одесі проходили з'їзди Спілки адвокатів України. Одеські адвокати, в тому числі й спілчани, виважено і послідовно захищали свою точку зору стосовно створення в Україні єдиної професійної організації з обов'язковим членством у ній і підготували відповідний законопроект. Одеські адвокати зайняли принципову позицію і засудили заяву від 24 листопада 2004 р. С.Сафулька, у якій він від імені ВККА призвав не надавати правову допомогу певним громадянам, виходити зі Спілки адвокатів тощо. Не менш принципово вони поставилися й до відкритого листа голови ВККА С.Сафулька народним депутатам Маркуш М.А., Демьохіну В.А., Соболєву С.В. стосовно внесеного ними законопроекту «Про адвокатуру». За дорученням конференції адвокатів Одеської обласної колегії 8 лютого 2005 р. Голова колегії Б.М.Коваленко і його заступник, віце-президент САУ Й.Бронз направили народним депутатам зауваження на цей відкритий лист. У ньому, зокрема, зазначалося, що у відкритому листі Голови ВККА містяться безпідставні заяви, що створення в Україні незалежної організації адвокатів на підставі обов'язкового членства є нехтуванням адвокатською свободою і грубим порушенням міжнародних стандартів. Одеські адвокати вважають, що створення такої організації за добровільного членства, призведе до того, що адвокатура залишиться роздрібненою і незахищеною.

  Коли ВККА безпідставно звернулася до Президента України В.А.Ющенка з проханням визнати Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури представницьким органом адвокатури, одеські адвокати у листі до Президента України звернули його увагу на незаконність такої постановки питання і обґрунтували цю позицію, яку прийняла і Спілка адвокатів України у зверненні до Президента України.

  Цю позицію було підтримано і їм надіслано від адміністрації Президента України відповідь, що такий орган можна створити лише після внесення змін до Закону «Про адвокатуру».

  Реагуючи на декотрі прояви певного тиску на адвокатів з приводу підтримки відповідних законопроектів про адвокатуру шляхом скликання Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, яка вийшла за свої повноваження, чітко визначені Законом «Про адвокатуру», непередбаченого чинним законодавством З'їзду адвокатів України, одеські адвокати не стали брати участі в З'їзді і пояснили законність такого свого рішення.

  Відділення САУ разом з Одеською колегією адвокатів та КДКА видають Інформаційний бюлетень для адвокатів, проводять навчальні заходи, видають методичні посібники.

 • Полтавське обласне відділенняOpen or Close

  Полтавське обласне відділення


  Голова відділення — Скукіс Володимир Францісович
  (05322) 7-30-30
  Заступник голови — Воротінцева Тамара Петрівна
  (05322) 2-56-42
  члени правління:
  Листопад Надія Андріївна
  Писаренко Галина Григорівна
  Дубровський Володимир Олексійович
  Пшеничний Олександр Леонідович
  Шеховцов Ігор Єгорович
  члени ревізійної комісії:
  Погрібняк Тетяна Олексіївна
  Таранцев Микола Андрійович
  Шейко Олександр Миколайович
  36039, місто Полтава, вул. Пушкіна, 68
  (0532) 50-28-27 (тел./факс)
  e-mail: kdka_poltava@ukrpost.ua
  Офіційний сайт (спільно з КДКА): http://advokat.poltava.ua


  ...Створюючи офіційний сайт, обласне відділення Спілки адвокатів України та кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури ставили за мету у найбільш доступний спосіб інформувати громадськість про адвокатуру Полтавщини, її структуру, історію і сьогодення, досягнення і проблеми. ... На сторінках сайту користувач знайде інформацію про реєстр осіб, які отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і займаються адвокатською діяльністю безпосередньо у регіонах Полтавської області, познайомиться з організаційною структурою органів адвокатського самоврядування, історією становлення адвокатури в нашому регіоні, новинами адвокатського життя. Є надія, що ця інформація буде корисною...
  Володимир Скукіс

  Полтавське обласне відділення громадської організації «Спілка адвокатів України» — обласний осередок добровільної професійної самоврядної всеукраїнської громадської організації «Спілка адвокатів України» і є її складовою частиною. Відділення в своїй діяльності керується чинним законодавством України та Положенням. Діяльність відділення поширюється на територію Полтавської області

  Мета діяльності Відділення:

  – об'єднання зусиль адвокатів Полтавщини у сприянні формуванню демократичної правової держави держави;
  – підвищення рівня юридичної допомоги, сприяння досягненню адвокатурою повної самостійності і самоврядування;
  – підвищення ролі і авторитету адвокатури в суспільстві і державі;
  – захист законних інтересів члені відділення;
  – поширення історичних традицій Української адвокатури.

  (Положення про Полтавське обласне відділення громадської організації «Спілка адвокатів України» прийнято установчими зборами адвокатів Полтавської області 22 лютого 1992 року)

  Одним з перших в листопаді 1990 р. було сформовано Полтавське відділення САУ. Микола Несторович Глазков довгий час очолював відділення і передав естафету В.Ф.Скукісу, котрий багато років плідно співпрацює з САУ. В Полтаві неодноразово проводилися семінари для спілчан, вони брали участь в опитуваннях з проблем адвокатури, загальнореспубліканських та міжнародних конференціях САУ. Про успіхи Полтавського філіалу Консультативного бюро з прав людини САУ неодноразово писалося в пресі.

  Рішенням зборів членів Полтавського обласного відділення Спілки адвокатів України від 17 грудня 2005 року обрано: головою відділення — Скукіса Володимира Францісовича, заступником голови — Воротінцеву Тамару Петрівну, членами правління: Листопад Надію Андріївну, Плескача Василя Андріяновича, Покотило Григорія Денисовича, членами ревізійної комісії: Погрібняк Тетяну Олексіївну, Таранцева Миколу Андрійовича, Шейка Олександра Миколайовича.

 • Рівненське обласне відділенняOpen or Close

  Рівненське обласне відділення


  Голова відділення — Луцюк Павло Сергійович
  (03651) 8 03 62, 3 03 61
  33027, м. Рівне, вул. Київська, 24-б.


  У Рівному відділення САУ неодноразово приймало адвокатів з різних регіонів для участі у заходах з підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи. Члени Рівненського відділення відвідували аналогічні заходи, що проводилися на базі інших відділень. Голова відділення САУ П.Луцюк є членом ВККА, обирався членом Ради Спілки адвокатів. Він організовув поїздки адвокатів до інших країн з метою їх ознайомлення з адвокатською діяльністю зарубіжних колег, проводив навчальні семінари тощо. На останньому VІ з'їзді САУ у 2006 р. він обраний віце-президентом Спілки адвокатів України. Голова відділення Луцюк П.С.активно підтримує розпочату в 2006 р. Програму сприяння облаштуванню робочого місця адвоката в судах, прийняту на виконання статутних завдань САУ. В минулому році за його активних зусиль і за допомогою Спілки відкрито адвокатську кімнату і оснащено сучасною технікою в Острозькому суді, а 17 липня 2008 р. — ще одну «адвокатську кімнату» в новому приміщенні суду (м. Здолбунів, Рівненської області). Коштом Спілки її обладнано сучасними технічними засобами, а комп'ютер та іншу оргтехніку передала адвокатам Академія адвокатури України. У відкритті приміщення суду взяв участь голова Державної судової адміністрації України І.І.Балаклицький, від Спілки адвокатів — віце-президент П.С.Луцюк. У найближчих планах САУ відкриття ще двох кімнат для роботи адвокатів в судах.

 • Севастопольське відділенняOpen or Close

  Севастопольське відділення


  Голова відділення — Жерновий Анатолій Володимирович
  (0692) 55 59 21, 55 08 06
  99011, м. Севастополь, вул. Генерала Петрова, 4, кв.2
  Заступник голови — Белоусов Олег Іванович


  Севастопольське відділення САУ не тільки об'єднало більшість адвокатів регіону, а й проводить активну роботу з підвищення кваліфікації адвокатів, було ініціатором кількох загальних заходів САУ, брало в них щонайактивнішу участь. Нині севастопольські спілчани мають постійну програму на місцевому телебаченні та радіо, ведуть не тільки правороз'яснювальну роботу, а й борються з місцевою корупцією у правоохоронних органах. У листопаді 2006 р. адвокати обрали до нового складу КДКА на загальних зборах і зборах відділення САУ чотирьох членів Спілки (з дев'яти членів комісії від адвокатури). Широке представництво спілчан у кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури і Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури безсумнівно свідчить про високий імідж Спілки серед адвокатів.

  18 грудня 2009 р. в м. Севастополі відбувся адвокатський бал присвячений святкуванню Дня адвокатури. Під час урочистої частини севастопольських адвокатів поздоровили заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Климов А.А. та заступник голови Кудряшов П.Я., який вручив Почесні грамоти, Дипломи та Подяки адвокатам, котрі мають високі досягнення в професійній діяльності та громадському житті. Голова КДКА м. Севастополя Тарасов А.Ф. та Севастопольського відділення САУ Жерновий А.В. також поздоровив колег з професійним святом, нагородив окремих адвокатів почесними грамотами и цінними подарунками.

  У зв'язку із Днем адвокатури, котрий відзначався 19 грудня 2009 р., голова Севастопольського міського відділення САУ Заслужений юрист України А.В.Жерновий був нагороджений Почесною грамотою Севастопольської міської державної адміністрації та Севастопольської міської Ради з врученням знака «За заслуги перед містом-героєм Севастополем».

 • Сумське обласне відділення Open or Close

  Сумське обласне відділення


  Голова відділення — Курбатов Володимир Віленович
  (0542) 22 17 62
  40021, м. Суми, вул. Петропавлівська, 96, оф.3


   

 • Тернопільське обласне відділення Open or Close

  Тернопільське обласне відділення


  Голова відділення — Семененко Людмила Михайлівна
  (0352) 25 96 74
  46000, м. Тернопіль, вул. За рудкою, 13
  Заступник голови — Грода Петро Павлович


  Одним з перших в листопаді 1990 р. було сформовано Тернопільське обласне відділення, яке тоді очолив Кусков В.О.

  Оновлене Тернопільське відділення САУ у жовтні 2006 р. Обрана його новою Головою Семененко Л.М. взялася дуже відповідально за організаційні питання. Делегація Тернопільських адвокатів взяла участь у VІ звітно-виборному з'їзді й мала приємну нагоду познайомитися з колегами з усіх куточків України. З часу заснування Спілки проводить велику за обсягом роботу Т.Тиханська, член Правління і Ради САУ.

 • Харківське обласне відділення Open or Close

  Харківське обласне відділення


  Голова відділення — Гайворонська Вікторія Валентинівна
  (0577) 12 73 08; 12 81 97
  61003, м. Харків, пров. Короленка, б. 19
  Заступники голови — Олександр Гунченко, Вячеслав Ус
  Члени Правління: Людмила Глухачова, Анатолій Супрун, Марина Стоматіна, Лідія Ізовітова


  Одним з перших в листопаді 1990 р. було сформовано Харківське відділення САУ, яке є одним з найпотужніших з моменту свого заснування. Його головою є О.Ф.Маслов, який багато років очолював Харківську обласну КДКА, а до цього часу є головою Харківської колегії адвокатів. Такі найдосвідченіші адвокати України, як С.Самарська, Ю.Голянд, Л.Ізовітова та багато інших складають славу Спілці адвокатів України, являючись її членами протягом всього існування громадської організації.

  У 2006 р. на День міста Харкова за поданням Спілки адвокатів України було вручено Подяку мера м.Харкова адвокатам — членам САУ Людмилі Глухачьовій, Юхиму Голянду, В'ячеславу Стовбі.

  За участю Харківського відділення САУ проводиться експеримент — пілотний проект з організації надання адвокатами безоплатної правової допомоги, який здійснюється Фондом «Відродження» за підтримки створеної Мінюстом Ради з координації реформи безоплатної правової допомоги. Допомогу у проведенні конкурсу серед адвокатів для роботи в створеному офісі та інших організаційних питаннях надала заступник голови відділення САУ В. Гайворонська. Члени відділення САУ А.Маслов, Ю.Голянд, А.Задніпровський, В.Гайворонська, З.Гібкіна та інші брали активну участь у робочих групах САУ, зокрема з розробки законопроекту «Про адвокатуру», у наукових конференціях та круглих столах (наприклад, у конференції з застосування Правил адвокатської етики, Одеса, 2008 р.), у першому круглому столі-конференції, що відбувся у Москві (2008 р.). Член САУ Ю.Голянд нагороджений почесним званням «Заслужений юрист України» (2008), а Спілка адвокатів підтримала висунення його кандидатури до високої нагороди як відомого висококваліфікованого юриста, який має багаторічний досвід правозахисної діяльності.

  Члени САУ беруть участь у навчальних семінарах, що проводить САУ та Консультативне бюро з прав людини САУ, а також надають допомогу в організації таких заходів міжнародними організаціями.

  26 грудня 2009 р. відбулися звітно-виборні збори Харківського відділення САУ. Обрано новий склад Правління відділення, голову та заступників голови відділення. До Атестаційної палати КДКА від відділення САУ обрано Вікторію Гайворонську, до Дисциплінарної палати — Лілію Краснікову.

 • Херсонське обласне відділення Open or Close

  Херсонське обласне відділення


  Голова відділення — Горощенко Любов Володимирівна
  (0552) 22 44 19; 22 71 15
  73025, м. Херсон, вул. Горького, 29, к. 5
  Заступник голови — Шкута Юрій Васильович


   

 • Хмельницьке обласне відділення Open or Close

  Хмельницьке обласне відділення


  Голова відділення — Терлич Валерій Габрович
  (0382) 65 03 93
  29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 71/1, к. 11
  Заступник голови — Вагіна Наталія Андріївна (0382) 76 30 10; 79 22 10


  У Хмельницькому відділенні САУ проводилися навчальні семінари для адвокатів, член відділення - Новіков очолює Молодіжну комісію САУ; проведено одні з чотирьох жовтневих читань із застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. На базі відділення успішно працює філіал Консультативного бюро з прав людини Спілки адвокатів України.

  Дуже корисну роботу у Консультативному бюро з прав людини САУ виконують хмельницькі адвокати, зокрема Н.Вагіна. Пілотний проект щодо надання безоплатної правової допомоги, котрий здійснюється за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження", зокрема в Хмельницькому, за пропозицією САУ очолила Наталія Вагіна. Позитивний досвід організації роботи в Хмельницькому бюро неодноразово демонструвався Вагіною на круглих столах в Україні та закордоном, Н.Вагіна виступила на прес-конференції у Києві з питань організації безоплатної правової допомоги (2008), у складі української делегації брала участь у Міжнародному семінарі в Молдові (2008).

  Голова відділення В. Терлич був обраний віце-президентом Спілки адвокатів України на Звітно-виборному з'їзді відзначений почесним дипломом Спілки адвокатів за багаторічну громадську діяльність, нагороджений почесним званням "Заслужений юрист України" за поданням САУ. Терлич В.Г. як віце-президент САУ у складі офіційної делегації України відвідав Німеччину, де вивчався досвід діяльності адвокатури.

 • Черкаське обласне відділення Open or Close

  Черкаське обласне відділення


  Голова відділення — Хлистуненко Володимир Іванович
  (0472) 32-30-26
  18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 194


   

 • Чернівецьке обласне відділення Open or Close

  Чернівецьке обласне відділення


  Голова відділення — Шаблій Ніна Миколаївна
  (03722) 2 32 24
  58000, м. Чернівці, вул. Івана Франка, б. 17


  У Чернівцях — одне з найпотужніших відділень Спілки. Тривалий час його головою була А.О.Єзерська, Заслужений юрист України, член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. Починаючи від заснування Спілки у 1990 р., вона плідно працює, щоби адвокати, в тому числі й члени САУ, відчували професійний комфорт, користувалися сучасними технічними можливостями підвищення адвокатської майстерності.

 • Чернігівське обласне відділення Open or Close

  Чернігівське обласне відділення


  Голова відділення — Авраменко Геннадій Миколайович
  (04622) 7 48 36; 7 27 43
  14000, м. Чернігів, вул. Горького, б. 1


  Незабутні творчі зустрічі відбувалися неодноразово у Чернігові, де спілчани відвідували найчарівніші куточки Чернігівщини. З адвокатурою Чернігова знайомився представники ССВЕ, одними з перших саме чернігівські адвокати розпочали програми вивчення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики її застосування. Адвокати з Рівненщини, Кіровоградщини, Київщини, Черкащини збиралися у Чернігівському відділенні САУ на одній з чотирьох вересневих міжрегіональних конференцій Спілки адвокатів України з обговорення Концептуальних засад розвитку адвокатури, запровадження системи безоплатної правової допомоги. Відпочинок на пароплаві, відвідування церков та історичних пам'яток міста, невимушені розмови колег про свої проблеми і здобутки зорганізували члени Чернігівського відділення САУ.