ЗМІСТ

У період між з’їздами вищим керівним органом Спілки є Рада САУ.

До складу Ради САУ входять:

  • представник від кожного регіонального відділення,
  • президент Спілки,
  • віце-президенти Спілки,
  • голови регіональних відділень,
  • голови, їх заступники та члени постійних комісій Спілки.