ЗМІСТ

Комітет з питань судово-правової реформи

Комітет з питань кримінального права і процесу

Комітет з питань адміністративного права і адміністративного судочинства

Комітет з питань господарського права та процесу

Комітет з питань фінансового права та банківської діяльності

Комітет з питань трудового права та соціального забезпечення

Комітет з питань нових галузей права

Комітет з питань цивільного права і процесу