28
Липень
2006

cayadm |

Перший вiце-президент САУ Т.В. Варфоломеєва виступила з iнiцiативою впровадження запропонованої нею Програми сприяння облаштуванню робочого мiсця адвоката в судах, органiзацiї сучасного офiсу, запровадження постiйно дiючої системи дистанцiйної та стацiонарної форм пiдвищення квалiфiкацiї адвокатiв.

Читати далі →
28
Липень
2006

cayadm |

Члени Ради САУ виступили з iнiцiативою згуртувати зусилля усiх адвокатiв України, громадських органiзацiй адвокатiв задля об'єднання української адвокатури, збереження престижу адвокатської професiї, створення належних умов для виконання адвокатами конституцiйних завдань, законодавчого врегулювання проблем адвокатської дiяльностi.

Читати далі →
06
Липень
2006

cayadm |

Вiдбулося чергове засiдання робочої групи оргкомiтету з пiдготовки VI Звiтно-виборного з'їзду Спiлки адвокатiв України. Були розглянутi питання, пов'язанi з пiдготовкою з'їзду, напрацьованi проекти документiв, що будуть винесенi на обговорення делегатiв з'їзду, узгоджено iншi важливi питання.

Читати далі →